მისია და მიზნები

“მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის” (WEG) არის დამოუკიდებელი, არამომგებიანი ანალიტიკური ცენტრი, რომელიც 2006 წლიდან მუშაობს ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის საკითხებზე საქართველოში. WEG-ის მიზანია ენერგეტიკული უსაფრთხოების, ეკონომიკური მდგრადობის და დემოკრატიული განვითარების გაძლიერება საქართველოში ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის ხელშეწყობის გზით.

 

ჩვენ მტკიცედ გვწამს, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა და დემოკრატიული, ლიბერალურ ბაზარზე დაფუძნებული საზოგადოების არსებობა მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული ენერგეტიკული უსაფრთხოების ხარისხზე და ენერგეტიკის სექტორის მდგრადობაზე, ისევე, როგორც კერძო და საჯარო სექტორს შორის დიალოგზე, მოქალაქეთა ჩართულობაზე, კარგ მმართველობასა და გამჭვირვალობაზე.

ჩვენი საქმიანობის მთავარი პრინციპებია:

  • დამოუკიდებლობა და გამჭვირვალობა-WEG არაპოლიტიკური ორგანიზაციაა,  რომელიც დამოუკიდებელია სახელმწიფო ინსტიტუტებისგან და ინარჩუნებს სრულ გამჭვირვალობას მმართველობის და დაფინანსების საკითხებში.
  • ცოდნა და გამოცდილება - გამოწვევები, რომელიც ახლა საქართველოს წინაშე დგას, შეიძლება გადაიჭრას სხვა ქვეყნების გამოცდილების და საუკეთესო პრაქტიკის დახმარებით. ჩვენი საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების გუნდი მზადაა მონაწილეობა მიიღოს ამ პროცესში საკუთარ მრავალმხრივ გამოცდილებაზე დაყრდნობით.
  • მიუკერძოებელი ანალიზი - WEG მუშაობს როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ისე სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან და სთავაზობს მათ კვლევებსა და რეკომენდაციებს  კრიტიკული, თუმცა კონსტრუქციული მიდგომით. WEG  ფოკუსირებულია გრძელვადიან, მდგრად გადაწყვეტებზე, განსაკუთრებით საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებით.
  • პარტნიორობა- WEG მიისწრაფის დაამყაროს მჭიდრო საქმიანი ურთიერთობები როგორც საქართველოში, ასევე ევროპის მასშტაბით არსებულ კვლევით და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან იდეების გაცვლისა და ერთობლივი მუშობისათვის.  

პარტნიორები და დონორები

მისია და მიზნები

“მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის” (WEG) არის დამოუკიდებელი, არამომგებიანი ანალიტიკური ცენტრი, რომელიც 2006 წლიდან მუშაობს ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის საკითხებზე საქართველოში. WEG-ის მიზანია ენერგეტიკული უსაფრთხოების, ეკონომიკური მდგრადობის და დემოკრატიული განვითარების გაძლიერება საქართველოში ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის ხელშეწყობის გზით.

 

ჩვენ მტკიცედ გვწამს, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა და დემოკრატიული, ლიბერალურ ბაზარზე დაფუძნებული საზოგადოების არსებობა მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული ენერგეტიკული უსაფრთხოების ხარისხზე და ენერგეტიკის სექტორის მდგრადობაზე, ისევე, როგორც კერძო და საჯარო სექტორს შორის დიალოგზე, მოქალაქეთა ჩართულობაზე, კარგ მმართველობასა და გამჭვირვალობაზე.

ჩვენი საქმიანობის მთავარი პრინციპებია:

  • დამოუკიდებლობა და გამჭვირვალობა-WEG არაპოლიტიკური ორგანიზაციაა,  რომელიც დამოუკიდებელია სახელმწიფო ინსტიტუტებისგან და ინარჩუნებს სრულ გამჭვირვალობას მმართველობის და დაფინანსების საკითხებში.
  • ცოდნა და გამოცდილება - გამოწვევები, რომელიც ახლა საქართველოს წინაშე დგას, შეიძლება გადაიჭრას სხვა ქვეყნების გამოცდილების და საუკეთესო პრაქტიკის დახმარებით. ჩვენი საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების გუნდი მზადაა მონაწილეობა მიიღოს ამ პროცესში საკუთარ მრავალმხრივ გამოცდილებაზე დაყრდნობით.
  • მიუკერძოებელი ანალიზი - WEG მუშაობს როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ისე სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან და სთავაზობს მათ კვლევებსა და რეკომენდაციებს  კრიტიკული, თუმცა კონსტრუქციული მიდგომით. WEG  ფოკუსირებულია გრძელვადიან, მდგრად გადაწყვეტებზე, განსაკუთრებით საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებით.
  • პარტნიორობა- WEG მიისწრაფის დაამყაროს მჭიდრო საქმიანი ურთიერთობები როგორც საქართველოში, ასევე ევროპის მასშტაბით არსებულ კვლევით და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან იდეების გაცვლისა და ერთობლივი მუშობისათვის.  

პარტნიორები და დონორები