საქართველოს დაბალემისიიანი განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიის (LT-LEDS) განხორციელების საგზაო რუკის შემუშავება

ენერგეტიკა
საქართველო
UNDP
2023-2024

პროექტის მიზანია საქართველოს დაბალემისიიანი განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიის (LT-LEDS) ეფექტური განხორციელებისთვის საგზაო რუკის შემუშავება, რომელიც მოიცავს 2050 წლისთვის დასახული მიზნის მიღწევისთვის საჭირო ძირითად ნაბიჯებს და მათი განხორცილების პრინციპებს. საგზაო რუკა 2050 წლამდე კლიმატ-ნეიტრალურობის მიზნის მიღწევისთვის გამოკვეთს საჭირო მნიშვნელოვან ეტაპებს და განსაზღვრავს მათი შესრულების გზებს. საგზაო რუკა აანალიზებს არსებულ პოლიტიკურ, საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ გარემოს და მიმოიხილავს დაბალემისიიანი განვითარებისთვის საჭირო პოლიტიკის ინსტრუმენტებს და ტექნოლოგიებს. საგზაო რუკა ყურადღებას ამახვილებს დაფინანსების სტრატეგიებზე და სამართლიანი გადასვლისა და ინკლუზიურობის მნიშვნელობაზე სამიზნე მაჩვენებლის მიღწევაში. დოკუმენტი ასევე მოიცავს განსაზღვრული მიზნების ეფექტიანი კომუნიკაციის მიდგომებს, რომ საზოგადოების ყველა ჯგუფისთვის ცხადი იყოს, თუ რა როლი და პასუხისმგებლობა აკისრიათ მდგრადი მომავლის შექმნაში.

საგზაო რუკა შემუშავდა მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის (WEG) მიერ, გაეროს განვითარების პროგრამის კლიმატის დაპირების (Climate Promise) ინიციატივის მხარდაჭერით 2023 წლის დეკემბრიდან 2024 წლის მარტის პერიოდში.

პარტნიორები და დონორები

საქართველოს დაბალემისიიანი განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიის (LT-LEDS) განხორციელების საგზაო რუკის შემუშავება

ენერგეტიკა
საქართველო
UNDP
2023-2024

პროექტის მიზანია საქართველოს დაბალემისიიანი განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიის (LT-LEDS) ეფექტური განხორციელებისთვის საგზაო რუკის შემუშავება, რომელიც მოიცავს 2050 წლისთვის დასახული მიზნის მიღწევისთვის საჭირო ძირითად ნაბიჯებს და მათი განხორცილების პრინციპებს. საგზაო რუკა 2050 წლამდე კლიმატ-ნეიტრალურობის მიზნის მიღწევისთვის გამოკვეთს საჭირო მნიშვნელოვან ეტაპებს და განსაზღვრავს მათი შესრულების გზებს. საგზაო რუკა აანალიზებს არსებულ პოლიტიკურ, საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ გარემოს და მიმოიხილავს დაბალემისიიანი განვითარებისთვის საჭირო პოლიტიკის ინსტრუმენტებს და ტექნოლოგიებს. საგზაო რუკა ყურადღებას ამახვილებს დაფინანსების სტრატეგიებზე და სამართლიანი გადასვლისა და ინკლუზიურობის მნიშვნელობაზე სამიზნე მაჩვენებლის მიღწევაში. დოკუმენტი ასევე მოიცავს განსაზღვრული მიზნების ეფექტიანი კომუნიკაციის მიდგომებს, რომ საზოგადოების ყველა ჯგუფისთვის ცხადი იყოს, თუ რა როლი და პასუხისმგებლობა აკისრიათ მდგრადი მომავლის შექმნაში.

საგზაო რუკა შემუშავდა მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის (WEG) მიერ, გაეროს განვითარების პროგრამის კლიმატის დაპირების (Climate Promise) ინიციატივის მხარდაჭერით 2023 წლის დეკემბრიდან 2024 წლის მარტის პერიოდში.

პარტნიორები და დონორები