„სუფთა ენერგია ყველა ევროპელისთვის“- განხორცილების მხარდაჭერა საქართველოში.

ენერგეტიკა
საქართველო
UNDP
2023

პროექტის მიზანია მეოთხე ენერგეტიკული პაკეტის - „სუფთა ენერგია ყველა ევროპელისთვის“- განხორცილების მხარდაჭერა საქართველოში. ინიციატივა მიმართულია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შესაძლებლობების გაძლიერებისკენ შემდეგი ძირითადი მიმართულებებით:

 

  • განახლებადი ენერგია - განახლებადი ენერგიის შესახებ ახალი დირექტივის განხორციელების ბარიერების დადგენა და განხორციელების საგზაო რუკის მომზადება;
  • ენერგოეფექტიანობა - ენერგოეფექტურობის სამიზნე მაჩვენებლების და ინდიკატორების განსაზღვრა სერვისების სექტორებში;
  • ენერგეტიკული უსაფრთხოება - შესაძლებლობების გაძლიერება რეგიონული ენერგეტიკული უსაფრთხოების ანალიზის მიმართულებით;
  • ენერგეტიკული სიღარიბე -  საქართველოში ენერგეტიკული სიღარიბის გამომწვევი ძირითადი ფაქტორების შეფასება, რელევანტური ინდიკატორების განსაზღვრაზე მუშაობის დაწყება და არსებული დახმარების სქემების ანალიზი.

 

პროექტი ასევე მოიცავს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ზემოთ ჩამოთვლილ საკითხებთან დაკავშირებით.

პარტნიორები და დონორები

„სუფთა ენერგია ყველა ევროპელისთვის“- განხორცილების მხარდაჭერა საქართველოში.

ენერგეტიკა
საქართველო
UNDP
2023

პროექტის მიზანია მეოთხე ენერგეტიკული პაკეტის - „სუფთა ენერგია ყველა ევროპელისთვის“- განხორცილების მხარდაჭერა საქართველოში. ინიციატივა მიმართულია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შესაძლებლობების გაძლიერებისკენ შემდეგი ძირითადი მიმართულებებით:

 

  • განახლებადი ენერგია - განახლებადი ენერგიის შესახებ ახალი დირექტივის განხორციელების ბარიერების დადგენა და განხორციელების საგზაო რუკის მომზადება;
  • ენერგოეფექტიანობა - ენერგოეფექტურობის სამიზნე მაჩვენებლების და ინდიკატორების განსაზღვრა სერვისების სექტორებში;
  • ენერგეტიკული უსაფრთხოება - შესაძლებლობების გაძლიერება რეგიონული ენერგეტიკული უსაფრთხოების ანალიზის მიმართულებით;
  • ენერგეტიკული სიღარიბე -  საქართველოში ენერგეტიკული სიღარიბის გამომწვევი ძირითადი ფაქტორების შეფასება, რელევანტური ინდიკატორების განსაზღვრაზე მუშაობის დაწყება და არსებული დახმარების სქემების ანალიზი.

 

პროექტი ასევე მოიცავს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ზემოთ ჩამოთვლილ საკითხებთან დაკავშირებით.

პარტნიორები და დონორები