პუბლიკაციები

16 ოქტომბერი 2016

საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში სუბსიდიების გამჭვირვალობის და ეფექტიანობის უზრუნველყოფა: რეფორმების გეგმა

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების...
08 სექტემბერი 2016

ასოცირების შეთანხმება, ენერგეტიკული გაერთიანება და ევროკავშირთან ენერგეტიკული თანამშრომლობა

პოლიტიკის დოკუმენტი ასოცირების შეთანხმებაზე, ენერგეტიკული გაერთიანებაზე და ევროკავშირთან ენერგეტიკული...

Pages

პარტნიორები და დონორები

პუბლიკაციები

16 ოქტომბერი 2016

საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში სუბსიდიების გამჭვირვალობის და ეფექტიანობის უზრუნველყოფა: რეფორმების გეგმა

პუბლიკაცია მომზადებულულია პროექტის „ევროკავშირ-საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების...
08 სექტემბერი 2016

ასოცირების შეთანხმება, ენერგეტიკული გაერთიანება და ევროკავშირთან ენერგეტიკული თანამშრომლობა

პოლიტიკის დოკუმენტი ასოცირების შეთანხმებაზე, ენერგეტიკული გაერთიანებაზე და ევროკავშირთან ენერგეტიკული...

Pages

პარტნიორები და დონორები