აღმოსავლეთ პარტნიორობის ენერგეტიკული უსაფრთხოების პლატფორმის სამუშაო შეხვედრა

სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმს შეხვედრაზე წარმოადგენდნენ მურმან მარგველაშვილი და ანტონ ანტონენკო (უკრაინა). მათ რამდენჯერმე გააკეთეს კომენტარი. კერძოდ: მ.მარგველაშვილმა გააჟღერა აპ სსფ მე-3 სამუშაო ჯგუფის კიშინიოვის რეზოლუციის ნაწილი, რომელიც ბირთვულ უსაფრთხოებას შეეხება. ამას გარდა ხაზი გაუსვა ენერგეტიკული სექტორის გამჭვირვალობისათვის რეგულატორის დამოუკიდებლობის მნიშვნელობას რასაც მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს მე-3 პლატფორმის მუშაობაში. ასევე აღინიშნა აპ სსფ მე-3 სამუშაო ჯგუფთან მჭიდრო თანამშრომლობის აუცილებლობა.

პარტნიორები და დონორები

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ენერგეტიკული უსაფრთხოების პლატფორმის სამუშაო შეხვედრა

სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმს შეხვედრაზე წარმოადგენდნენ მურმან მარგველაშვილი და ანტონ ანტონენკო (უკრაინა). მათ რამდენჯერმე გააკეთეს კომენტარი. კერძოდ: მ.მარგველაშვილმა გააჟღერა აპ სსფ მე-3 სამუშაო ჯგუფის კიშინიოვის რეზოლუციის ნაწილი, რომელიც ბირთვულ უსაფრთხოებას შეეხება. ამას გარდა ხაზი გაუსვა ენერგეტიკული სექტორის გამჭვირვალობისათვის რეგულატორის დამოუკიდებლობის მნიშვნელობას რასაც მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს მე-3 პლატფორმის მუშაობაში. ასევე აღინიშნა აპ სსფ მე-3 სამუშაო ჯგუფთან მჭიდრო თანამშრომლობის აუცილებლობა.

პარტნიორები და დონორები