ბუნებრივი გაზის ინფრასტრუქტურის განვითარების 10 წლიანი გეგმის პროექტის განხილვა

ორშაბათს, 15 აგვისტოს, ილიას უნივერსიტეტში, გაიმართა ენერგეტიკის და მდგრადი განვითარების მორიგი სემინარი სადაც მოხდა ბუნებრივი გაზის ინფრასტრუქტურის განვითარების 10 წლიანი გეგმის პროექტის განხილვა. პრეზენტაცია გააკეთა ნავთობისა და გაზის კორპორაციის სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თეიმურაზ გოჩიტაშვილი.

10 წლიანი გეგმა, საჯარო განხილვისა და შეთანხმების შემდეგ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, შემოღებულ იქნება სამოქმედოდ და წარედგინება გაზის სატრანსპორტო სისტემების ოპერატორთა ევროპული ქსელის (ENTSOG) სამდივნოს საინფორმაციოდ და ერთობლივი ინტერესების პროექტების იდენტიფიცირებისათვის.    

პარტნიორები და დონორები

ბუნებრივი გაზის ინფრასტრუქტურის განვითარების 10 წლიანი გეგმის პროექტის განხილვა

ორშაბათს, 15 აგვისტოს, ილიას უნივერსიტეტში, გაიმართა ენერგეტიკის და მდგრადი განვითარების მორიგი სემინარი სადაც მოხდა ბუნებრივი გაზის ინფრასტრუქტურის განვითარების 10 წლიანი გეგმის პროექტის განხილვა. პრეზენტაცია გააკეთა ნავთობისა და გაზის კორპორაციის სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თეიმურაზ გოჩიტაშვილი.

10 წლიანი გეგმა, საჯარო განხილვისა და შეთანხმების შემდეგ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, შემოღებულ იქნება სამოქმედოდ და წარედგინება გაზის სატრანსპორტო სისტემების ოპერატორთა ევროპული ქსელის (ENTSOG) სამდივნოს საინფორმაციოდ და ერთობლივი ინტერესების პროექტების იდენტიფიცირებისათვის.    

პარტნიორები და დონორები