ენერგოეფექტურობის და განახლებადი ენერგიის პოტენციალი საქართველოში

Energy
Georgia
USAID
2008

ენერგეტიკის სამინისტროს მოთხოვნის საფუძველზე, საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული და ვინროკ ინტერნეიშენელის მიერ განხორციელებული პროგრამის – ”ენერგეტიკის განვითარება სოფლად” ფარგლებში, WEG-მა განახორციელა ორი კვლევა: ენერგოეფექტიანობის და განახლებადი ენერგიის პოტენციალების შესახებ საქართველოში

პარტნიორები და დონორები

ენერგოეფექტურობის და განახლებადი ენერგიის პოტენციალი საქართველოში

Energy
Georgia
USAID
2008

ენერგეტიკის სამინისტროს მოთხოვნის საფუძველზე, საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული და ვინროკ ინტერნეიშენელის მიერ განხორციელებული პროგრამის – ”ენერგეტიკის განვითარება სოფლად” ფარგლებში, WEG-მა განახორციელა ორი კვლევა: ენერგოეფექტიანობის და განახლებადი ენერგიის პოტენციალების შესახებ საქართველოში

პარტნიორები და დონორები