ენერგოსექტორში განათლების საჭიროების შეფასება

Energy
Georgia
BP
2008

BP-ის დაკვეთით WEG-მა ჩაატარა ენერგეტიკის სექტორში განათლების საჭიროების კვლევა.

პარტნიორები და დონორები

ენერგოსექტორში განათლების საჭიროების შეფასება

Energy
Georgia
BP
2008

BP-ის დაკვეთით WEG-მა ჩაატარა ენერგეტიკის სექტორში განათლების საჭიროების კვლევა.

პარტნიორები და დონორები