გარემოზე ზემოქმედების დოკუმენტის მომზადება ზესტაფონი-სამტრედიის მაგისტრალის მე-60 მონაკვეთის რეაბლიტაციის პროექტის ფარგლებში

Environment
Georgia
Japan Bank for International Cooperation
2008

სუბკონტრაქტორი შპს. EXEDEA (იაპონია). დამკვეთი- იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის ბანკი (JBIC). პროექტის მიზანი –  მარშრუტის შერჩევა და გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. დასრულების თარიღი 2008 წლის მაისი

პარტნიორები და დონორები

გარემოზე ზემოქმედების დოკუმენტის მომზადება ზესტაფონი-სამტრედიის მაგისტრალის მე-60 მონაკვეთის რეაბლიტაციის პროექტის ფარგლებში

Environment
Georgia
Japan Bank for International Cooperation
2008

სუბკონტრაქტორი შპს. EXEDEA (იაპონია). დამკვეთი- იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის ბანკი (JBIC). პროექტის მიზანი –  მარშრუტის შერჩევა და გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. დასრულების თარიღი 2008 წლის მაისი

პარტნიორები და დონორები