კანონმდებლობა ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიის შესახებ

Energy
Georgia
USAID
2008

ამერიკის განვთარების სააგენტოს  პროგრამის „ენერგეტიკული განვთარება სოფლად “ ფარგლებში, რომელსად ახორციელებს „ვინროკ ინტერნეშენალ“, WEG-მა, ენერგეტიკის სამინისტროსთან ერთად, შეიმუშავა ენერგოეფეტურობისა და განახლებადი ენერგიის შესახებ კანონების პროექტები.

პარტნიორები და დონორები

კანონმდებლობა ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიის შესახებ

Energy
Georgia
USAID
2008

ამერიკის განვთარების სააგენტოს  პროგრამის „ენერგეტიკული განვთარება სოფლად “ ფარგლებში, რომელსად ახორციელებს „ვინროკ ინტერნეშენალ“, WEG-მა, ენერგეტიკის სამინისტროსთან ერთად, შეიმუშავა ენერგოეფეტურობისა და განახლებადი ენერგიის შესახებ კანონების პროექტები.

პარტნიორები და დონორები