მუნიციპალური მყარი ნარჩენების მართვა აჭარაში

Environment
Georgia
EBRD
2008

პრეოქტის დამფინანსებელი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი. ქვეკონტრაქტორი შპს. „ეკოსპექტრი“, „სვეკო ინტერნეიშენალის“კონტრაქტორი. დავალება: მომზადება ESIA-თვის.

პარტნიორები და დონორები

მუნიციპალური მყარი ნარჩენების მართვა აჭარაში

Environment
Georgia
EBRD
2008

პრეოქტის დამფინანსებელი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი. ქვეკონტრაქტორი შპს. „ეკოსპექტრი“, „სვეკო ინტერნეიშენალის“კონტრაქტორი. დავალება: მომზადება ESIA-თვის.

პარტნიორები და დონორები