მუნიციპალური მყარი ნარჩენების მართვა აჭარაში

Environment
Georgia
EBRD
2008

პროექტის დამფინანსებელი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი. ქვეკონტრაქტორი შპს. „ეკოსპექტრი“, „სვეკო ინტერნეიშენალის“კონტრაქტორი. ღონისძიებები:გარემოსდაცვითი და სოციალური ეფექტის შეფასების დოკუმენტის მომზადება, დასრულების დრო 2009 წლის ივლისი.

პარტნიორები და დონორები

მუნიციპალური მყარი ნარჩენების მართვა აჭარაში

Environment
Georgia
EBRD
2008

პროექტის დამფინანსებელი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი. ქვეკონტრაქტორი შპს. „ეკოსპექტრი“, „სვეკო ინტერნეიშენალის“კონტრაქტორი. ღონისძიებები:გარემოსდაცვითი და სოციალური ეფექტის შეფასების დოკუმენტის მომზადება, დასრულების დრო 2009 წლის ივლისი.

პარტნიორები და დონორები