საერთაშორისო კონფერენცია ენერგეტიკული სტატისტიკის სტრატეგული როლის შესახებ ეროვნულ და საერთაშორისო პოლიტიკებში

ევროკომისიის ორგანიზებით, დანიის სტატისტიკისა და INOGATE-ის ტექნიკური სამდივნოს მხარდაჭერით, კოპენჰაგენში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია „ენერგეტიკული სტატისტიკის  სტრატეგული როლი ეროვნულ და საერთაშორისო პოლიტიკებში“. კონფერენციის მიზანი იყო ოფიციალური პირებისა და ეროვნულ ენერგეტიკულ და ეკონომიკურ დაგეგმვაზე მომუშავეთათვის, გააზრებული და კარგად ინფორმირებული პოლიტიკური გადაწყვეტილების მისაღებად საიმედო სტატისტიკის მნიშვნელობის ჩვენება.

კონფერენციას ესწრებოდნენ მაღალი დონის ოფციალური პირები INOGATE-ის პარტნიორი ქვეყნების, კონრეტულად: სომხეთის, აზერბაიჯანის, ბელორუსიის, საქართველოს, მოლდოვის, ყაზახეთის, ყირგიზეთის, ტაჯიკეთის, თურქმენეთის, უკრაინისა და უზბეკეთის ეროვნული სტატისტიკური ინსტიტუტებიდან, სამინისტროების და პარალამენტების წარმომადგენლები.

პრეზენტაცია (ENG)

პარტნიორები და დონორები

საერთაშორისო კონფერენცია ენერგეტიკული სტატისტიკის სტრატეგული როლის შესახებ ეროვნულ და საერთაშორისო პოლიტიკებში

ევროკომისიის ორგანიზებით, დანიის სტატისტიკისა და INOGATE-ის ტექნიკური სამდივნოს მხარდაჭერით, კოპენჰაგენში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია „ენერგეტიკული სტატისტიკის  სტრატეგული როლი ეროვნულ და საერთაშორისო პოლიტიკებში“. კონფერენციის მიზანი იყო ოფიციალური პირებისა და ეროვნულ ენერგეტიკულ და ეკონომიკურ დაგეგმვაზე მომუშავეთათვის, გააზრებული და კარგად ინფორმირებული პოლიტიკური გადაწყვეტილების მისაღებად საიმედო სტატისტიკის მნიშვნელობის ჩვენება.

კონფერენციას ესწრებოდნენ მაღალი დონის ოფციალური პირები INOGATE-ის პარტნიორი ქვეყნების, კონრეტულად: სომხეთის, აზერბაიჯანის, ბელორუსიის, საქართველოს, მოლდოვის, ყაზახეთის, ყირგიზეთის, ტაჯიკეთის, თურქმენეთის, უკრაინისა და უზბეკეთის ეროვნული სტატისტიკური ინსტიტუტებიდან, სამინისტროების და პარალამენტების წარმომადგენლები.

პრეზენტაცია (ENG)

პარტნიორები და დონორები