საქართველოს მეორე ორწლიური განახლებული ანგარიში BUR კლიმატის ცვლილების შესახებ

25 ივლისს WEG-მა გამართა სამშაო შეხვედრა „საქართველოს მეორე ორწლიური განახლებული ანგარიში BUR კლიმატის ცვლილების შესახებ“, რომელზეც განიხილეს ეროვნული თავისებურებები და BUR-ის ინსტიტუციური გარემო, საქართველოში კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი ღონისძიებები, ამ მიმართულებით არსებული ძირითადი საჭიროებები და მიღებული დახმარებები.

შეხვედრის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენდა მოხსენებები საქართველოში კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ შემდეგ სფეროებში: ენერგეტიკა, ტრანსპორტი, ინდუსტრია, სოფლის მეურნეობა, LULUCF, ნარჩენები.

შეხვედრას ესწრებოდნენ საჯარო და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, ექსპერტები და სხვა დაინტერესებული მხარეები.

პარტნიორები და დონორები

საქართველოს მეორე ორწლიური განახლებული ანგარიში BUR კლიმატის ცვლილების შესახებ

25 ივლისს WEG-მა გამართა სამშაო შეხვედრა „საქართველოს მეორე ორწლიური განახლებული ანგარიში BUR კლიმატის ცვლილების შესახებ“, რომელზეც განიხილეს ეროვნული თავისებურებები და BUR-ის ინსტიტუციური გარემო, საქართველოში კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი ღონისძიებები, ამ მიმართულებით არსებული ძირითადი საჭიროებები და მიღებული დახმარებები.

შეხვედრის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენდა მოხსენებები საქართველოში კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ შემდეგ სფეროებში: ენერგეტიკა, ტრანსპორტი, ინდუსტრია, სოფლის მეურნეობა, LULUCF, ნარჩენები.

შეხვედრას ესწრებოდნენ საჯარო და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, ექსპერტები და სხვა დაინტერესებული მხარეები.

პარტნიორები და დონორები