საქართველოს პირველი ორწლიური განახლების ანგარიშის თავის: „ეროვნული გარემოებებისა და ინსტიტუციური მოწყობის“ მომზადება UNFCCC-სთვის

გარემოს დაცვა
UNDP
2015-2016

პროექტის მიზანი იყო ქვეყნის მხარდაჭერა პირველი ორწლიური განახლების ანგარიშის თავის: „ეროვნული გარემოებებისა და ინსტიტუციური მოწყობის“ მომზადებაში UNFCCC-სთვის.

პროექტი მიზნად ისახავდა საფუძვლიანი ხარისხის კონტროლი გაეწია ქვეყნის სათბური გაზების ინვენტარის განვითარების პროცესისთვის, რომელიც, თავის მხრივ, გულისხმობდა  მუდმივ პერიოდულ შემოწმებას.

პარტნიორები და დონორები

საქართველოს პირველი ორწლიური განახლების ანგარიშის თავის: „ეროვნული გარემოებებისა და ინსტიტუციური მოწყობის“ მომზადება UNFCCC-სთვის

გარემოს დაცვა
UNDP
2015-2016

პროექტის მიზანი იყო ქვეყნის მხარდაჭერა პირველი ორწლიური განახლების ანგარიშის თავის: „ეროვნული გარემოებებისა და ინსტიტუციური მოწყობის“ მომზადებაში UNFCCC-სთვის.

პროექტი მიზნად ისახავდა საფუძვლიანი ხარისხის კონტროლი გაეწია ქვეყნის სათბური გაზების ინვენტარის განვითარების პროცესისთვის, რომელიც, თავის მხრივ, გულისხმობდა  მუდმივ პერიოდულ შემოწმებას.

პარტნიორები და დონორები