სემინარი ენერგეტიკა და გარემოს დაცვა

27 მარტს, ილიაუნიში, განახლებული ფორმატით ენერგეტიკისა და მდგრადი განვითარების სემინარების ციკლის მორიგი სემინარი, ენერგეტიკა და გარემოს დაცვა გაიმართა. სემინარზე, ამჯერად, მეტი აქცენტი გაკეთდა აუდიტორიის ჩართულობასა და დისკუსიაზე, ხოლო მომხსენებელთა რაოდენობა შემცირდა. სემინარებზე მომავალშიც მეტი დრო დაეთმობა საკითხის სიღრმისეულ განხილვასა და საგნობრივ დიალოგს.

27 მარტს, ექსპერტმა გარემოს დაცვის საკითხებში, ქალბატონმა მანანა ქოჩლაძემ წარმოადგინა პრეზენტაცია ენერგეტიკული და გარემოსდაცვით საკითხების კავშირის შესახებ. ისაუბრა ენერგეტიკული პროექტების გარემოსადმი უარყოფით ზემოქმედების კონკრეტულ მაგალითებზე საქართველოში და სხვა ქვეყნებში. აქცენტი გააკეთა სწორი დაგაგმვისა და ანალიზის საჭიროებაზე.

სემინარს ესწრებოდნენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და სტუდენტები, რომლებმაც დასვეს კითხვები და აქტიურად ჩაერთენენ საკითხის გარშემო წამოჭრილ დისკუსიაში.

პარტნიორები და დონორები

სემინარი ენერგეტიკა და გარემოს დაცვა

27 მარტს, ილიაუნიში, განახლებული ფორმატით ენერგეტიკისა და მდგრადი განვითარების სემინარების ციკლის მორიგი სემინარი, ენერგეტიკა და გარემოს დაცვა გაიმართა. სემინარზე, ამჯერად, მეტი აქცენტი გაკეთდა აუდიტორიის ჩართულობასა და დისკუსიაზე, ხოლო მომხსენებელთა რაოდენობა შემცირდა. სემინარებზე მომავალშიც მეტი დრო დაეთმობა საკითხის სიღრმისეულ განხილვასა და საგნობრივ დიალოგს.

27 მარტს, ექსპერტმა გარემოს დაცვის საკითხებში, ქალბატონმა მანანა ქოჩლაძემ წარმოადგინა პრეზენტაცია ენერგეტიკული და გარემოსდაცვით საკითხების კავშირის შესახებ. ისაუბრა ენერგეტიკული პროექტების გარემოსადმი უარყოფით ზემოქმედების კონკრეტულ მაგალითებზე საქართველოში და სხვა ქვეყნებში. აქცენტი გააკეთა სწორი დაგაგმვისა და ანალიზის საჭიროებაზე.

სემინარს ესწრებოდნენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და სტუდენტები, რომლებმაც დასვეს კითხვები და აქტიურად ჩაერთენენ საკითხის გარშემო წამოჭრილ დისკუსიაში.

პარტნიორები და დონორები