პუბლიკაციები

05 სექტემბერი 2011

მზის ენერგიის გამოყენება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ცხელი წყლით მომარაგებში

ამ ანგარიშის მიზანია,ორი მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის(ვაჟაფშაველას პროსპექტი, მე-4-ეკვ.კორ...
16 ივნისი 2011

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა ორმხრივი პასუხისმგებლობის ეკონომიკური და სამართლებრივი მექანიზმები

ანგარიში მიმოიხილავს მრავალბინიან სახლებში საერთო გათბობისა და ცხელწყალმომარაგების სისტემების დანერგვისა და ამასთან...

Pages

პარტნიორები და დონორები

პუბლიკაციები

05 სექტემბერი 2011

მზის ენერგიის გამოყენება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ცხელი წყლით მომარაგებში

ამ ანგარიშის მიზანია,ორი მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის(ვაჟაფშაველას პროსპექტი, მე-4-ეკვ.კორ...
16 ივნისი 2011

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრთა ორმხრივი პასუხისმგებლობის ეკონომიკური და სამართლებრივი მექანიზმები

ანგარიში მიმოიხილავს მრავალბინიან სახლებში საერთო გათბობისა და ცხელწყალმომარაგების სისტემების დანერგვისა და ამასთან...

Pages

პარტნიორები და დონორები