სუბსიდიების ინვენტარიზაცია ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებში

Energy
EaP Countries
OECD
2016

პროექტის მიზანია პოლიტიკის შემქმნელების ცნობიერების ამაღლება ენერგეტიკის სექტორში არსებული სუბსიდიების შესახებ აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებში და მათი ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვით ეფექტების ანალიზი. სუბსიდიების ინვენტარიზაციის შედეგად შეივსება არსებული ხარვეზები მონაცემების კუთხით და მათი გამოყენება უფრო ხელმისაწვდომი გახდება.

აქტივობები:

  • ძირითადი დაინტერესებული მარეების იდენტიფიცირება საქართველოში
  • ენერგეტიკული სუბსიდიების კუთხით არსებული ვითარების მიმოხილვა საქართველოში
  • ძირითადი ენერგეტიკული პოლიტიკებისა აღწერა, რომლებსაც გავლენა აქვთ ენერგეტიკულ ფასებსა და გადასახადებზე. 
  • ანგარიშის მომზადება.

პარტნიორები და დონორები

სუბსიდიების ინვენტარიზაცია ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებში

Energy
EaP Countries
OECD
2016

პროექტის მიზანია პოლიტიკის შემქმნელების ცნობიერების ამაღლება ენერგეტიკის სექტორში არსებული სუბსიდიების შესახებ აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებში და მათი ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვით ეფექტების ანალიზი. სუბსიდიების ინვენტარიზაციის შედეგად შეივსება არსებული ხარვეზები მონაცემების კუთხით და მათი გამოყენება უფრო ხელმისაწვდომი გახდება.

აქტივობები:

  • ძირითადი დაინტერესებული მარეების იდენტიფიცირება საქართველოში
  • ენერგეტიკული სუბსიდიების კუთხით არსებული ვითარების მიმოხილვა საქართველოში
  • ძირითადი ენერგეტიკული პოლიტიკებისა აღწერა, რომლებსაც გავლენა აქვთ ენერგეტიკულ ფასებსა და გადასახადებზე. 
  • ანგარიშის მომზადება.

პარტნიორები და დონორები