თუთანა კვარაცხელია

თუთანა კვარაცხელია არის უფროსი ანალიტიკოსი ენერგეტიკის პოლიტიკის კვლევისა და ანალიზის 7 წლიანი გამოცდილებით. მისი კვლევის სფეროები მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა: ენერგეტიკული სიღარიბე, სუფთა, უსაფრთხო და ხელმისაწვდომ ენერგიაზე წვდომა და მოწყვლადი მომხმარებლების დაცვა საქართველოსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებში; ენერგეტიკული კორუფციასა და გამჭვირვალობა პოსტ-სოციალისტურ ქვეყნებში; საქართველოს ენრგეტიკული კანონმდებლობის რეგულირების გავლენების შეფასება;  ენერგეტიკის სექტორის რეფორმა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და სხვ.

თუთანას აქვს ენერგეტიკისა და კლიმატის ცვლილების მიმართულებით USAID, UNDP, Heinrich Boll Stiftung South Caucasus, Konrad Adenauer Stiftung, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის  და სხვა დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების დაგეგმვისა და კოორდინაციისა რამდენიმეწლიანი გამოცდილება.

თუთანამ 2012 წელს დაამთავრა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) სახელმწიფო მართვის სამაგისტრო პროგრამა. იგი არის ეროვნული უსაფრთხოებისა და საჯარო პოლიტიკის (GFSIS)  და ენერგეტიკული გაერთიანების სასწავლო პროგრამის ( 5th Energy Community Summer School)  კურსდამთავრებული. 2021 წელს თუთანამ მიიღო ფლორენციის რეგულირების სკოლის (FSR) სტიპენდია და აგრძელებს განათლებას ევროპის მწვანე შეთანხმების (EU Green Deal) მიმართულებით.

პარტნიორები და დონორები

თუთანა კვარაცხელია

თუთანა კვარაცხელია არის უფროსი ანალიტიკოსი ენერგეტიკის პოლიტიკის კვლევისა და ანალიზის 7 წლიანი გამოცდილებით. მისი კვლევის სფეროები მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა: ენერგეტიკული სიღარიბე, სუფთა, უსაფრთხო და ხელმისაწვდომ ენერგიაზე წვდომა და მოწყვლადი მომხმარებლების დაცვა საქართველოსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებში; ენერგეტიკული კორუფციასა და გამჭვირვალობა პოსტ-სოციალისტურ ქვეყნებში; საქართველოს ენრგეტიკული კანონმდებლობის რეგულირების გავლენების შეფასება;  ენერგეტიკის სექტორის რეფორმა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და სხვ.

თუთანას აქვს ენერგეტიკისა და კლიმატის ცვლილების მიმართულებით USAID, UNDP, Heinrich Boll Stiftung South Caucasus, Konrad Adenauer Stiftung, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის  და სხვა დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების დაგეგმვისა და კოორდინაციისა რამდენიმეწლიანი გამოცდილება.

თუთანამ 2012 წელს დაამთავრა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) სახელმწიფო მართვის სამაგისტრო პროგრამა. იგი არის ეროვნული უსაფრთხოებისა და საჯარო პოლიტიკის (GFSIS)  და ენერგეტიკული გაერთიანების სასწავლო პროგრამის ( 5th Energy Community Summer School)  კურსდამთავრებული. 2021 წელს თუთანამ მიიღო ფლორენციის რეგულირების სკოლის (FSR) სტიპენდია და აგრძელებს განათლებას ევროპის მწვანე შეთანხმების (EU Green Deal) მიმართულებით.

პარტნიორები და დონორები